Beszerelési utasítás turbófeltöltőkhöz

Beépítési előírások

A turbófeltöltő cseréje nem csak a turbófeltöltő cseréjét jelenti!!!

A turbófeltöltő tönkremenetele általában a motortól származó és a nem megfelelő karbantartás hatásai miatt következik be. Ezért kritikusan fontos, hogy a turbófeltöltő cseréje előtt megállapítást nyerjen s korábbi feltöltő meghibásodásának pontos oka. A turbófeltöltő cseréjét csak akkor szabad elvégezni, ha ez az ok vagy okok meg lettek állapítva, és kijavításra kerültek. Ellenkező esetben az új/felújított turbófeltöltő meghibásodása azonnal, vagy rövid időn belül ismét be fog következni.

A turbófeltöltő beépítése során, a motor gyártója által előírt munkálatokat is figyelembe kell venni, de minimálisan a következőket kell elvégezni, illetve betartani:

 • A turbófeltöltő cseréjét csak megfelelően képzett szakember, a szükséges műszaki feltételeket biztosító szakműhelyben végezheti. Szakműhelynek minősül a szakosodott márkaszerviz vagy olyan független szerviz, mely rendelkezik az adott autó- motortípusra vonatkozó javítási munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, és bemutathatóan rendelkezik KPM ellenőrzési naplóval, érvényes AutoData CD-vel, vagy könyvvel, valamint dokumentálható formában nyilatkozni tud az elvégzett munkáról és a csere elvégzése után a turbófeltöltő működéséről.
 • A motorban – függetlenül a korábbi olajcsere idejétől vagy a gyártó által meghatározott, futásteljesítmény függő olajcsere periódustól – mindenképpen – a gyártó által előírt minőségű olaj felhasználásával – olajcserét kell végezni.
 • Olajszűrő és levegőszűrő cserét el kell végezni, függetlenül attól, hogy a korábban használt szűrők mikor voltak utoljára cserélve.
 • Az olaj, levegő, és üzemanyag szűrő minőségére vonatkozóan, eredeti a motor gyártójától származó un. OEM forrásból beszerzett szűrők, vagy azokkal megegyező minőségű alkatrészek használata javasolt.
 • A turbófeltöltő felszereléséhez, a csatlakozó felületekhez, csak pontosan illeszkedő tömítéseket szabad használni. A tömítéseken lévő furatoknak és járatoknak pontosan egyezniük kell a turbófeltöltő tömítendő felületeivel. Ellenkező esetben a leváló anyagdarabok a turbófeltöltő meghibásodását okozhatják.
 • Ha a gépjármű / motor belső hűtővel (intercooler) szerelték fel, akkor minden esetben azt ki kell szerelni és a gyártó előírásainak megfelelően, ki kell tisztítani, vagy cserélni.
 • A csatlakozó részeket (szívócső, kipufogócső, csatlakozó peremek, stb) a szennyeződésektől (olaj, tömítés darabok, por, olajsár, korom, stb) meg kell tisztítani. Meg kell vizsgálni, hogy nincsen-e benne sehol idővel leváló szilárd anyag.  korrózió, korábbi sérülésből származó anyagok.
 • A levegőrendszer csővezetékeinek tisztítása és ellenőrzése után a felszerelésnél ellenőrizni kel a pontos illeszkedést és a megfelelő tömítettséget. A levegőszűrő háztól a szívósorig, nehogy szűretlen levegő kerüljön a turbófeltöltőbe, vagy a motorba.
 • Ha gépjárművet, vagy motort katalizátorral, vagy részecske szűrővel szerelték fel, akkor minden esetben a berendezés állapotát ellenőrizni kell, és a gyártó előírásainak megfelelően, ki kell tisztítani, vagy cserélni.
 • A turbófeltöltő olajtápcsövének cseréje minden esetben kötelező, mivel az üzem közbeni hő hatására a csővezeték belső falán lerakódások keletkezhetnek, melyek elzárhatják, illetve lényegesen csökkenthetik az átfolyó olaj mennyiségét.
 • Peugeot/Ford 1,6 Hdi / tdci (110le, 90le) motorok esetén az olajtápcső cseréje mellett a csatlakozó csavarok átjárhatóságának ellenőrzése kötelező, szükség esetén cseréje javasolt.
 • Tilos folyékony tömítőanyagot használni a turbófeltöltő olaj be- és kimeneti csatlakozásainál!!!
 • Az olaj visszafolyó vezetéket és a teljes kartergáz elvezető rendszert ki kell tisztítani, esetleges sérülés vagy hiba esetén a gyártó előírásainak megfelelően a cserét, illetve a javítást el kell végezni.
 • Amennyiben a motor kartergáz elvezető rendszerét külön szűrőbetéttel is ellátták, akkor a szűrőbetétet a gyártó előírásainak megfelelően cserélni kell.
 • Mielőtt a olajtápcsövet a turbófeltöltőhöz csatlakoztatja, a turbinatengely kézzel való forgatása közben az olajbemeneti nyílásnál friss motorolajat kell betölteni.
 • Általában javasolt, de felújított vagy bontott motorok esetében minden esetben először a motort néhány percig turbó nélkül kell üzemeltetni, majd az olajat azonnal újra le kell cserélni azért, hogy az esetlegesen motor belsejében maradt szennyeződések kimosódjanak. Ezen művelet – a motort belsejének átmosása – elmulasztása a turbófeltöltő rövid időn belüli meghibásodást okozhatja.
 • A beépítést követően először a motort lehetőleg egy rövid ideig (10 –15 mp) az önindítóval kell forgatni, hogy az olajnyomás felépüljön a turbót ellátó olajtápcsőben, majd az indítást követően a motort 5 percig alapjáraton kell járatni.
 • Az indítást követően minden esetben a turbófeltöltő előtti olajtápcsőben hideg illetve üzem meleg motornál is olajnyomást kell mérni, és azt nyomtatott formában a diagnosztikai lapon, vagy a munkalapon rögzíteni.
 • Ellenőrizni kell motorikus oldalról, a turbófeltöltő működését befolyásoló szabályozó elemek, és rendszerek működését, és hibátlanságát. vezérlőelektronika ellenőrzése, esetleges újbóli beállítása, telepítése stb. Ha ezen szabályzó rendszerek hibásan működnek, az új turbófeltöltő nem fog megfelelően üzemelni.
 • A változó geometriájú turbófeltöltővel szerelt motorokon az üzembe helyezés után, teljes motordiagnosztikát kell végezni, s azt nyomtatott formában a diagnosztikai lapon, vagy a munkalapon rögzíteni.
 • Bármilyen hiba észlelésekor a motort tovább üzemeltetni tilos, és meg kell keresni a hiba okát.

A fenti előírások be nem tartása, vagy nem megfelelő eredménnyel való elvégzése a turbófeltöltő meghibásodását okozzák, és a jótállási igény nem érvényesíthető.